Domowe lifehacki

Skuteczna Rekonwersja dla byłych żołnierzy: kursy i szkolenia za darmo

rekonwersja, emerytura wojskowa

Były żołnierz, który poszukuje obecnie pracy, powinien wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych kursów i szkoleń dzięki Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekonwersji. Celem rekonwersji jest przywrócenie możliwości pracy w zwykłym trybie byłym żołnierzom, którzy służyli wojsku polskiemu.
Z tego tekstu dowiesz się

  1.     Były żołnierz może uzyskać darmowe kursy w ramach rekonwersji.
  2.     Środki finansowe na rekonwersję uzależnione są od ilości lat służby wojskowej.
  3.     Środki finansowe pochodzą z Wojskowego Biura Emerytalnego.
  4.     W ramach rekonwersji oferowane są kursy z zakresu transportu bliskiego.
  5.     Rekonwersja ma na celu pomoc byłemu żołnierzowi w poszukiwaniu pracy po służbie wojskowej.


Każdy żołnierz, który służył w wojsku polskim określoną ilość lat, może skorzystać z środków finansowych, które pozwolą mu wykonać rekonwersję. Im dłuższa służba wojskowa, tym więcej środków finansowych jest przysługujących. Środki te pochodzą z Wojskowego Biura Emerytalnego i mogą być przeznaczone na kursy, szkolenia zawodowe i inne cele mające wspomóc żołnierza w poszukiwaniu pracy.

W ramach rekonwersji, proponujemy byłym żołnierzom zdobycie uprawnień na urządzenia transportu bliskiego. Oferujemy kursy z zakresu obsługi wózków jezdniowych, podestów ruchomych, żurawi, suwnic, wciągników, dźwigów, pilarek, hakowych sygnalistów, magazynierów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

W ten sposób, byli żołnierze mają szansę na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, które pozwolą im na powrót na rynek pracy. Rekonwersja jest szansą dla byłych żołnierzy na znalezienie zatrudnienia, które będzie odpowiadać ich kwalifikacjom i doświadczeniu zdobytemu w służbie wojskowej.

Kursy i szkolenia w ramach rekonwersji są przeznaczone dla byłych żołnierzy, którzy chcą przejść na cywilne stanowiska. Dzięki temu, że kursy są bezpłatne, żołnierze mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej zaadaptować się na rynku pracy. Oferta kursów jest bardzo szeroka i dotyczy różnych dziedzin, takich jak transport bliski, magazynierstwo czy konserwacja urządzeń.

Kursy i szkolenia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Wszystko po to, aby żołnierze mieli jak najlepsze warunki do nauki i zdobycia nowych umiejętności.

Rezultaty rekonwersji są bardzo dobre. Wiele osób, które przeszły takie szkolenie, znalazło zatrudnienie w swoim wymarzonym zawodzie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności są cenione na rynku pracy i pozwalają na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Jeśli jesteś byłym żołnierzem i poszukujesz pracy, skorzystaj z możliwości rekonwersji. Dzięki temu będziesz mieć szansę na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w zawodzie, w którym się realizujesz. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w doborze odpowiedniego kursu.